• 3 zmienione i uzupełnione
 • stron 607
 • ISBN 83-89663-12-0
 • Warszawa 2006
 • cena: 30.00 zł
Literatura. Teoria. Metodologia.
Teksty zgromadzone w zbiorze "Literatura. Teoria. Metodologia", przygotowanym m.in. przez pracowników naukowych Zakładu Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją naukową Danuty Ulickiej, omawiają najważniejsze dla XX wieku koncepcje literaturoznawcze. W tomie znalazły się teksty m.in.: M. Bartosiaka, E. Czaplejewicza, E. Kasperskiego, T. Komendanta, J. Z. Lichańskiego, Z. Mitosek, B. Owczarka, P. Pietrzaka, Z. Rosińskiej, E. Szary-Matywieckiej, D. Ulickiej, J. Ślusarskiej. W wydaniu drugim dołączono teksty pracowników Instytutu Badań Literackich i Uniwersytetu Łódzkiego.
red. Danuta Ulicka
Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
id: 171

 • stron 430
 • ISBN 83-87608-12-2
 • Warszawa 2000
 • cena: 30.00 zł
Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku
Książka "poświęcona jest liryce miłosnej autora "Lutni", a w szczególności licznym w niej imitacjom i transformacjom "Liry" Giambattisty Marina. Praca, poddana rygorom analizy translatologicznej, zmierza do opisu działań poetyckich tłumacza, w nich bowiem - zdaniem Autorki - ujawnia się kunszt retoryczny Morsztyna, tu też odsłania się tajemnica piękna jego dzieł. Studium wyznacza również miejsce Jana Andrzeja w dziedzinie marinizmu europejskiego, który - zapoczątkowany przez Marina wydaniem zbiorów poetyckich: "Rime" (Wenecja 1602), "La Lira" (Wenecja 1615) oraz poematu "L'Adone" (Paryż 1621-1623) - wzrastał w atmosferze kultu mistrza i gwałtownych polemik, stając się centrum barokowej awangardy. (…) Praca o charakterze translatologicznym nie wyczerpuje się więc w analitycznej "dekompozycji"; zmierza do określenia tożsamości estetycznej badanych dzieł, i dalej - do określenia tożsamości artystycznej poety, który się konfrontuje z propozycjami europejskimi, a nawet - do rekonstrukcji polskiej tradycji literackiej, kształtującej lirykę Morsztyna w głębokich warstwach.
Alina Nowicka-Jeżowa
Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
id: 5

 • Wydanie drugie rozszerzone
 • stron 512
 • ISBN 83-87608-62-9
 • Warszawa 2001
 • cena: 18.00 zł
Literatura. Teoria. Metodologia.
Teksty zgromadzone w zbiorze "Literatura. Teoria. Metodologia", przygotowanym m.in. przez pracowników naukowych Zakładu Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego pod redakcją naukową Danuty Ulickiej, omawiają najważniejsze dla XX wieku koncepcje literaturoznawcze. W tomie znalazły się teksty m.in.: M. Bartosiaka, E. Czaplejewicza, E. Kasperskiego, T. Komendanta, J. Z. Lichańskiego, Z. Mitosek, B. Owczarka, P. Pietrzaka, Z. Rosińskiej, E. Szary-Matywieckiej, D. Ulickiej, J. Ślusarskiej. W wydaniu drugim dołączono teksty pracowników Instytutu Badań Literackich i Uniwersytetu Łódzkiego.
red. Danuta Ulicka
Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
id: 4

 • stron 179
 • ISBN 83-87608-40-8
 • Warszawa 1998
 • cena: 16.00 zł (oprawa twarda, skóropodobna)
Wojciech Zdarzyński życie i przypadki swoje opisujący
Książka pt. "Wojciech Zdarzyński" stanowi pierwsze wznowienie po przeszło dwustu latach powieści Michała Dymitra Krajewskiego, pisarza polskiego Oświecenia. Jest to pierwsza powieść science fiction na gruncie polskim, inspirowana literaturą angielską i francuską, ale osadzona w realiach polskich. Bohater utworu Imć Zdarzyński, podobnie jak jego prototyp Doświadczyński Ignacego Krasickiego, ucieka z Ziemi przed wierzycielami. Ląduje jednakże nie na ziemskiej wyspie Nipu, ale na Księżycu, w krainie zwanej Sielana. Dodatkową atrakcją dla osiemnastowiecznego czytelnika był wybór środka lokomocji. Zdarzyński wojażuje w przestrzeniach międzyplanetarnych balonem, napełnionym niedawno (1783) odkrytym wodorem. Księżycowa Sielana nie przeraża czytelnika futurologicznymi, pełnymi grozy pomysłami, jak to miało miejsce u Swifta, ale sugestywnie oddaje lęk bohatera podczas kosmicznego lotu. Przesłanie powieści dotyczy spraw ziemskich, inspirowanych filozoficznymi koncepcjami Jana Jakuba Rousseau. W Sielanie występuje zatem mit dobrego, czułego człowieka, tęsknota za rustykalnymi tradycjami z przeszłości, niechęć do cywilizacji i afirmacja nowych wartości, takich jak: tolerancja, umiłowanie pokoju i wolności. Książka ta stanowi ciekawą lekturę dla studentów polonistyki, nauczycieli i wszystkich interesujących się kulturą i literaturą polskiego Oświecenia. Edycja ma charakter bibliofilski, w której Irena Łossowska w obszernym wstępie informuje o biografii pisarza, przedstawia jego dokonania twórcze i zaopatruje książkę w krytyczne opracowanie, wprowadzające czytelnika w odległą, ciekawą epokę.
Michał Dymitr Krajewski
Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
id: 3

 • stron 205
 • ISBN 83-87608-21-1
 • Warszawa 1999
 • cena: 23.00 zł
Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy
Spośród licznych bohaterów pozytywistycznej i młodopolskiej prozy o temacie współczesnym Autorka wybrała tych, których epoka łączyła z kategorią twórczości. W książce ci bohaterowie są kluczem do poznania świadomości epoki, która ich wydała i była pod ich wpływem. Są więc oni ukazani w najważniejszych kontekstach filozoficznych, etycznych, psychologicznych. Jest to okazja do rozważenia zarówno odrębności, jak bliskości i miejsc wspólnych Pozytywizmu i Młodej Polski.
Ewa Ihnatowicz
Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
id: 2

 • stron 104
 • ISBN 83-87608-11-4
 • Warszawa 1999
 • cena: 5.00 zł (miękka oprawa)
 • cena: 7.00 zł (twarda oprawa)
Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo
"Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo" jest kolejnym tomem akademickiego kursu gramatyki historycznej języka polskiego. Książka jednak może funkcjonować autonomicznie, niezależnie od wydanych wcześniej części (są to: I. "Pochodzenie języka polskiego"; II. "Fonetyka i fonologia języka polskiego - rozwój historyczny"; III. "Fleksja imienna"; IV "Fleksja werbalna"). Publikacja zawiera strukturalny opis ewolucji systemu słowotwórczego polszczyzny w zakresie derywacji i kompozycji oraz charakterystykę tendencji rozwojowych w poszczególnych epokach.
Stanisław Dubisz, Krystyna Długosz-Kurczabowa
Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
id: 1