Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:
Ważne! Informacja dotycząca wydziałowej rejestracji na zajęcia w roku akademickim 2015/2016 więcej »
Ważne! Harmonogram wydziałowej rejestracji internetowej na semestr zimowy 2015/2016 więcej »
Ważne! Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, wf, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w roku akadmickim 2015/2016
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
REJESTRACJA NA EGZAMINY USTNE W SESJI LETNIEJ 2014/2015


Informacja [PDF]

Przewodnik

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 NA WYDZIALE POLONISTYKI ODBĘDZIE SIĘ 24 WRZEŚNIA O GODZ. 10.00 W AUDYTORIUM MAXIMUM W SALI IM. ADAMA MICKIEWICZA
Do 02.10.2015 Składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/2016 więcej »
Zasady dotyczące egzaminów dyplomowych po terminie regulaminowym - rektorska interpretacja nowych przepisów więcej [PDF]
ZGŁASZANIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA DO 18 WRZEŚNIA więcej »
Terimy podpięć egzaminów językowych:
w sesji letniej: 9.06.-23.06.2015
sesji jesiennej: 25.08.-07.09.2015
Wygaśnięcie prawa do stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony lub ukończył studia więcej »
HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 więcej »
SPECJALIZACJA ZAWODOWA NA STUDIACH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA więcej [PDF]
Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb została przedłużona do 30 marca br.
Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 18 lutego do 13 marca br.
Od 18 do 19 grudnia (czwarterk, piątek), do godz. 14 odbiór decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego i specjalnego

Wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o stypendia socjalne lub specjalne (nie dotyczy osób, które już otrzymały decyzję) prosimy o pilne zgłaszanie się do Sekcji Toku Studiów, pok. 11 po odbiór dezyzji o przyznaniu stypendium, w przeciwnym przypadku, zgodnie z przedpisami dot. procedur administracyjnych, wypłata stypendium zostanie wstrzymana.
Tura podpięć została przedłużona do 8 grudnia
Od 27 października do 17 listopada PODPIĘCIA przedmiotów więcej [PDF]
I rok I stopnia. Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 więcej »
HARMONOGRAM OGÓLNOUNIWERSYTECKICH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 STRONA REJESTRACJI UL
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik doc]
załącznik nr 2 [plik doc]
UWAGA od roku akademickiego 2014/2015 opłaty za specjalizacje płatne powinny być uiszczane na konto Instytutu Polonistyki Stosowanej za pośrednictwem płatności generowanej w systemie USOSweb.
Brak płatności w systemie należy zgłosić do sekretariatu IPS, pok. 7a.
I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
I rok I stopnia Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail