Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki


HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 więcej »
TURA PODPIĘĆ od 29 marca do 11 kwietnia
Uprzejmie informujemy, iż decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 29 marca do 11 kwietnia 2017 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.
Zapisy na sepcjalizacje zawodowe - ogłoszenie wyników więcej [PDF]
I rok I stopnia - 15 marca 2017 rozpoczyna się obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Kurs dostępny pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

Nie przegap! I rok I stopnia filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne) i filologia bałtycka - obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

Informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 13 grudnia 2016 do 13 stycznia 2017 r. możliwe będzie podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.
ODBIÓR DECYZJI DOTYCZĄCYCH PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I SPECJALNEGO TYLKO W DNIACH 7 i 8 listopada (poniedziałek i wtorek), w godz.10-14. Wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o stypendia socjalne lub specjalne prosimy o pilne zgłaszanie się do Sekcji Toku Studiów, pok. 11 po odbiór decyzji o przyznaniu stypendium, w przeciwnym przypadku, zgodnie z przedpisami dot. procedur administracyjnych, wypłata stypendium zostanie wstrzymana.
Nie przegap! Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku pierwszego i drugiego stoponia więcej »
Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Zasady wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów więcej [PDF]
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik doc]
załącznik nr 2 [plik doc]

Informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior w terminie od 18 lutego do 4 marca 2016 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.
Zasady dotyczące egzaminów dyplomowych po terminie regulaminowym - rektorska interpretacja nowych przepisów więcej [PDF]
Wygaśnięcie prawa do stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony lub ukończył studia więcej »
Od roku akademickiego 2014/2015 opłaty za specjalizacje płatne powinny być uiszczane na konto Instytutu Polonistyki Stosowanej za pośrednictwem płatności generowanej w systemie USOSweb.
Brak płatności w systemie należy zgłosić do sekretariatu IPS, pok. 7a.
Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail