Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:
REJESTRACJA NA EGZAMINY USTNE W SESJI LETNIEJ 2013/2014


Informacja [PDF]

Przewodnik

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki


ZGŁASZANIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA DO 19 WRZEŚNIA więcej »
System POL-on / PODPIĘCIA więcej »
HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 więcej »
HARMONOGRAM OGÓLNOUNIWERSYTECKICH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 STRONA REJESTRACJI UL
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik doc]
załącznik nr 2 [plik doc]
I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/course/category.php?id=185

I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=252

Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
SPECJALIZACJE ZAWODOWE NA STUDIACH II STOPNIA więcej [PDF]
Składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2013/2014 więcej »
Regulamin stypendialny na rok akademicki 2013/2014 więcej »
I rok I stopnia. Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
I rok I stopnia Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Informacja dotycząca przyznawania miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2012/2013 więcej »
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail