Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:

REJESTRACJA NA EGZAMINY USTNE W SESJI LETNIEJ 2017/2018


Informacja [PDF]

Przewodnik
Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
Zestawienie przedmiotów wymagających odrębnych rejestracji dla studentów I rok pierwszego stopnia rozpoczynających studia 01.10.2017 r. zestawienie [PDF]
Zestawienie oferty konwersatoriów z podziałem na moduły dla I i II roku studiów drugiego stopnia filologi polskiej w roku akad. 2018/2019 zestawienie [PDF]
Zestawienie oferty translatoriów dla I i II roku studiów drugiego stopnia filologi polskiej w roku akad. 2018/2019 zestawienie [PDF]

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki

Zajęcia na studiach filologii polskiej studia niestacjonarne (zaoczne) rozpoczynają się 29/30 września 2018 r.


Do 24.09.2018 r. składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2018/2019 więcej »
Do kiedy i jak zgłosić program do rozliczenia więcej [PDF]
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik docx]
załącznik nr 2 dla kierunku filologia polska [plik docx]
załącznik nr 2 dla kierunku filologia bałtycka [plik docx]
załącznik nr 2 dla kierunku logopeida ogólna i kliniczna [plik docx]

HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 więcej »
Zapisy na sepcjalizacje zawodowe 2018/2019 - ogłoszenie wyników więcej [PDF]
Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczynającą się na początku czerwca I turą rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.
Jednocześnie przypominam, że studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia I stopnia na kierunku "filologia polska", są zobowiązani do realizacji 5 punktów ECTS w ramach oferty zajęć ogólnouniwersyteckich z tzw. koszyka nauk społecznych.
Studentów innych roczników również namawiam do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.
Serdecznie pozdrawiam
dr Łukasz Ksiażyk
Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich
Pismo Pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie aktualizacji polskich adresów cudzoziemców spoza Unii Europejskiej więcej [PDF]
Nie przegap!I rok I stopnia filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne) i filologia bałtycka - obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

W sesji poprawkowej test będzie dostępny w terminie 2-6 marca.

Otwarcie testu w sesji poprawkowj zostało przedłużone do dnia 8 marca, do godz. 11.
Nie przegap! Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku pierwszego i drugiego stoponia więcej »
Pismo Pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie możliwości zmiany poziomu egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego więcej [PDF]
Informacja dla studentów po ostatnim roku bez egz. dyplomowego przygotowana przez Zarząd Samorządu Studenckiego UW więcej [PDF]
I rok I stopnia - 15 marca 2017 rozpoczyna się obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Kurs dostępny pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

Jak rejestrować się na zajęcia krok po kroku [PDF]
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Zasady wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów więcej [PDF]
Informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior w terminie od 18 lutego do 4 marca 2016 roku będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. Dotyczyć to będzie wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty.
Zasady dotyczące egzaminów dyplomowych po terminie regulaminowym - rektorska interpretacja nowych przepisów więcej [PDF]
Wygaśnięcie prawa do stypendium z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony lub ukończył studia więcej »
Od roku akademickiego 2014/2015 opłaty za specjalizacje płatne powinny być uiszczane na konto Instytutu Polonistyki Stosowanej za pośrednictwem płatności generowanej w systemie USOSweb.
Brak płatności w systemie należy zgłosić do sekretariatu IPS, pok. 7a.
Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
informacja o ELS (pdf)
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail