Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:


Szanowni Państwo,

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na Uniwersytet Warszawski został nałożony obowiązek przesyłania informacji o punktach ECTS do systemu POL-on w celu kontroli uprawnień studentów do studiowania bez wnoszenia opłat na pierwszym lub drugim kierunku studiów stacjonarnych. W związku z tym studenci zobowiązani są do złożenia stosownych Oświadczeń oraz do właściwego podpięcia przedmiotów w USOSweb.

Oświadczenia należy złożyć w terminie do 31 października br. Informacja [PDF]

Podpiąć przedmioty trzeba do 8 listopada br. - uwaga - termin przedłużono do 13 listopada br. Informacja [PDF]

Dodatkowy termin na podpięcia przedmiotów Informacja [PDF]

Osoby, które zarejestrowały się na egzamin językowy w sesji zimowej w ramach rejestracji żetonowej i nie podpięły tego przedmiotu do swojego programu/etapu, będą mogły to zrobić w terminie 17.01.- 27.01.2014.

Komunikat Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior dotyczący mechanizmu podpięć przedmiotów w USOSweb Informacja [PDF]Od 24 lutego do 13 marca Komunikat dotyczący podpięć w USOSweb przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2013/2014 Informacja [PDF]

Procedura dotycząca uprawnienia studenta do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów na drugim kierunku w formie stacjonarnej Informacja [PDF]

Wniosek do Rektora o wyrażenie zgody do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat Wzór wniosku [doc]

Najnowsze wyjaśnienia MNiSW m.in. w sprawie odpłatności za drugi kierunek studiów Informacja [PDF]

KOMUNIKAT Nowa wykładnia przepisów dot. m.in. odpłatności za drugi kierunek studiów stacjonarnych Informacja [PDF]


Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki
I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/course/category.php?id=185

I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=252

Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
SPECJALIZACJE ZAWODOWE NA STUDIACH II STOPNIA więcej [PDF]
Składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2013/2014 więcej »
Regulamin stypendialny na rok akademicki 2013/2014 więcej »
I rok I stopnia. Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
I rok I stopnia Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
20 września - ostateczny termin złożenia indeksu i/lub karty egzaminacyjnej więcej »
PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW I ELEKTRONICZNE ZGŁASZANIE PROGRAMU DO ROZLICZENIA więcej »
LICENCJATY - SPOTKANIE INFORMACYJNE (III rok) - PISMO PRODZIEKANA więcej [PDF]
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik doc]
załącznik nr 2 [plik doc]
Co wgrywamy do APD [pdf]
HARMONOGRAM ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Informacja dotycząca przyznawania miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2012/2013 więcej »
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail