Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne i niestacjonarne
filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:

Studia niestacjonarne [ZAOCZNE] Informacje na Stronie Polonistyki


UWAGA!!! Dyżur prodziekana ds. studenckich dra Łukasza Książyka w dniu 01.04.2015 r (środa), zostaje wyjątkowo przeniesiony na godz. 13.00-14.00 do pok. 12 (Gmach Polonistyki)
Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb została przedłużona do 30 marca br.
Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior możliwość podpinania przedmiotów przez studentów w USOSweb będzie możliwa w okresie 18 lutego do 13 marca br.
Od 18 do 19 grudnia (czwarterk, piątek), do godz. 14 odbiór decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego i specjalnego

Wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o stypendia socjalne lub specjalne (nie dotyczy osób, które już otrzymały decyzję) prosimy o pilne zgłaszanie się do Sekcji Toku Studiów, pok. 11 po odbiór dezyzji o przyznaniu stypendium, w przeciwnym przypadku, zgodnie z przedpisami dot. procedur administracyjnych, wypłata stypendium zostanie wstrzymana.
Tura podpięć została przedłużona do 8 grudnia
Od 27 października do 17 listopada PODPIĘCIA przedmiotów więcej [PDF]
I rok I stopnia. Obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
Do 23.09.2014 Składanie wniosków o stypendium MNiSW na rok akademicki 2014/2015 więcej »
HARMONOGRAM WYDZIAŁOWYCH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 więcej »
HARMONOGRAM OGÓLNOUNIWERSYTECKICH ZAPISÓW INTERNETOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 STRONA REJESTRACJI UL
Procedura przygotowania egzaminu licencjackiego więcej [PDF]
załącznik nr 1 [plik doc]
załącznik nr 2 [plik doc]
UWAGA od roku akademickiego 2014/2015 opłaty za specjalizacje płatne powinny być uiszczane na konto Instytutu Polonistyki Stosowanej za pośrednictwem płatności generowanej w systemie USOSweb.
Brak płatności w systemie należy zgłosić do sekretariatu IPS, pok. 7a.
I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs PODSTAWY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

I rok I stopnia. Obowiązkowy kurs TECHNOLOGIE INFORMACYJNE dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »

Rejestracja na kurs pod adresem http://kampus.come.uw.edu.pl/

Nowe zasady dokupywania dodatkowych żetonów na egzamin certyfikacyjny z języka obcego więcej [PDF]
I rok I stopnia Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku I stopnia więcej »
Obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
Zasady zaliczania zajęć W-F na podstawie wcześniejszych zaliczeń i zwolnień lekarskich więcej »
Dyżury Dziekana ds. studenckich więcej »
NR DYPLOMU LICENCJACKIEGO (na potrzeby rejestracji w IRK) do uzyskania w USOSweb więcej [PDF]
Rezygnacja z zaliczenia przedmiotu więcej [PDF]
Nr konta do wpłat za specjalizacje płatne więcej »
Płatności masowe więcej »
Studenci studiów pierwszego stopnia mają obowiązek odbycia praktyki więcej »
Terminarz dla filologii polskiej [Strona Polonistyki]
Odbiór DYPLOMÓW więcej »
Archiwizacja prac dyplomowych więcej »
Elektroniczna legitymacja studencka więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (22) 55-20-696,
fax: (22) 55-21-022
e-mail