Sekcja Toku Studiów
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia stacjonarne
filologia polska i filologia bałtycka
Aktualności data aktualizacji:
Informacja dotycząca wydziałowej rejestracji w cyklu 2008 i 2008Z więcej »

Harmonogram wydziałowej rejestracji internetowej - cykl 2008 i 2008Z więcej »

Przeniesienia z innych uczelni [plik pdf]
Świadczenia socjalne w roku akademickim 2008/2009 więcej »
Informacja dotycząca przyznawania miejsca w Domu Studenckim na rok akdemicki 2008/2009 więcej »
Stypendium MNiSW na rok akademicki 2008/2009 więcej »
Plan zajęć więcej »
WZNOWIENIE NA CZAS OBRONY więcej »
Stypendia za wyniki w nauce za I rok studiów w roku akad. 2007/2008 [plik pdf]
Jak otrzymać stypendium na konto... więcej »
Obowiązkowe szkolenie BUW dla wszystkich studentów I roku więcej »
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 16 z dnia 18.04.2007 każdy student ma obowiązek aktywowania i korzystania z konta poczty uniwersyteckiej aktywuj tutaj
Uwaga! Od 1 lipca 2007 obowiązuje nowa procedura archiwizacji prac dyplomowych więcej »
Obowiązkowa wymiana starych legitymacji studenckich na ELS więcej »
Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
tel.: (022) 55-20-696,
fax: (022) 55-21-022
e-mail