Plany zajęć / Rejestracja
Harmonogram został uzgodniony z władzami wydziału oraz Samorządem Studentów.