Plany zajęć / Rejestracja
Harmonogram został uzgodniony z władzami Wydziału oraz Samorządem Studentów.