Kontakt / Pracownicy

adres; godziny otwarcia

Uniwersytet Warszawski
Wydział Polonistyki
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


tel.: (22) 55-20-696
fax: (22) 55-21-022
Godziny otwarcia

pok. 11 i 12
poniedziałek1000—1400
wtorek1000—1400
środazamknięte
czwartek1000—1400
piątek1000—1400tel.: (22) 55-20-690, (22) 55-21-104
fax: (22) 55-21-022
Godziny otwarcia

pok. 2
poniedziałek1100—1500
wtorek1000—1400
środazamknięte
czwartek1000—1400
piątek1000—1400
sobota
tylko w dni zjazdów
900—1230 i 1300—1500


pracownicy - zakresy załatwianych spraw w roku akademickim 2017/2018
  mgr inż. Joanna Bińkowska – kierownik sekcji
  pok. 12; e-mail –
 • studia stacjonarne - II rok pierwszego stopnia w roku akad. 2018/2019 - filologia polska wszystkie specjalności oraza logopedia
  mgr Jolanta Przygocka – specjalista
  pok. 11; e-mail –
 • I rok pierwszego stopnia w roku akad. 2018/2019 - filologia polska wszytkie specjalności oraz logopedia
 • sprawy socjalne
  • stypendia
  • akademiki
pracownicy - zakresy załatwianych spraw w roku akademickim 2017/2018
  Małgorzata Górzna – specjalista
  pok. 2; e-mail –
 • studia zaoczne - filologia polska
 • " MOST "
  mgr Ewa Górna – honorowy kierownik sekcji
  pok. 2 (1/2 etatu); e-mail –
 • siatka zajęć - studia stacjonarne