Informacja dotycząca polonistycznej rejestracji wydziałowej w cyklu 2008L (semestr lentni)

DOTYCZY STUDENTÓW POLONISTYKI II-V roku akad. 2008/09 oraz wszystkich studentów MISH i BWZ

Tegoroczna rejestracja - po raz pierwszy - obejmuje wszystkie przedmioty z minimum programowego oraz przedmioty fakultatywne.

Każdy student ma obowiązek zapisu na wszystkie przedmioty wymagane programem studiów na danym roku /na danym etapie/ do wybranej przez siebie grupy.

W efekcie tego będą Państwo mieli możliwość samodzielnego wyboru wykładowcy jak również dogodnych terminów zajęć.

Niedokonanie rejestracji odbiera możliwość uczęszczania na zajęcia oraz ich zaliczania. Niezrealizowanie wymagań etapowych będzie równoznaczne z niezaliczeniem całego roku studiów.

Wszyscy studenci dostaną pełne uprawnienia do rejestracji w ramach swojej specjalności. Przydział takich samych uprawnień umożliwi rejestrację studentom realizującym Indywidualny Tryb Zaliczeń (ITZ), osobom powtarzającym przedmiot lub uzupełniającym różnice programowe, jak również powracającym po urlopach dziekańskich. Zgody na realizację zajęć z wyższego roku studiów udziela wyłącznie dziekan przyznając studentowi ITZ.

UWAGA: Student ma obowiązek zaliczenia wszystkich przedmiotów, na które się zapisał (również nieobowiązkowych).

WAŻNE: Studenci wieczorowi korzystają z rejestracji dla studentów stacjonarnych wyłącznie w zakresie następujących grup przedmiotów: konwersatoria, wykłady uzupełniające i przedmioty specjalizacji zawodowych.

Harmonogram wydziałowej rejestracji internetowej - cykl 2008L (semestr letni)

Rodzaj rejestracji: bezpośrednia do grup

Miejsce rejestracji: https://usosweb.dak.uw.edu.pl/

Termin rejestracji:
I tura od 19.12.2008 godz. 17.00 do 31.12.2008 godz. 16.00

II tura od 06.02.2009 godz. 17.00 do 09.03.2009 godz. 16.00 (obejmuje giełdę)


WAŻNE: W rejestracji bezpośredniej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ; nie ma możliwości dokonania rejestracji przy przekroczonym limicie miejsc.

instrukcje do rejestracji

Dodatkowe informacje na stronie: http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/