Informacja dotycząca rejestracji w cyklu 2007L


Uwaga! Wszystkich studentów stacjonarnych i wieczorowych obowiązuje rejestracja na zajęcia.

Rejestracja obejmie przedmioty:
  1. fakultatywne (konwersatoria, przedmioty uzupełniające)
  2. obowiązkowe z koniecznością dokonania wyboru ( WOK II dla IV roku i wykład HLP-wpółczesna - tylko dla osób z III rok przystępujących do egz. licencjackiego)
  3. przedmioty specjalizacji nauczycielskiej i medialnej (uwaga, na trzy przedmioty spec. naucz.: psychologia, pedagogika, i emisja głosu odbywa się odrębna rejestracja na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/.

Pozostałe przedmioty obowiązkowe zostaną przypisane studentom administracyjnie.

Uwaga! Należy pamiętać, że decydując się na dany przedmiot należy go bezwzględnie zaliczyć. W przypadku rezygnacji należy się obowiązkowo wyrejestrować (możliwe tylko w okresie, gdy rejestracja jest aktywna).

Informacja dotycząca rodzaju rejestracji: wszystkie rejestracje będą jednoetapowe bezpośrednie; w rejestracji bezpośredniej decyduje kolejność zgłoszeń; nie ma możliwości dokonania rejestracji przy przekroczonym limicie miejsc.

Harmonogram rejestracji więcej »

Wszystkie informacje na stronie internetowej www2.polon.uw.edu.pl/sts/