Informacja dotycząca rejestracji na przedmioty w roku akademickim 2006/2007

System USOS wymaga, aby wszystkie realizowane przedmioty zostały przypisane do indywidualnego konta każdego studenta. W przypadku przedmiotów obowiązkowych dla studentów I, II i III roku rejestracja realizowana jest automatycznie (studenci ci przypisani są do grup dziekańskich). Pozostałe przedmioty - wykłady, konwersatoria, seminaria magisterskie (IV rok) , przedmioty specjalizacji nauczycielskiej oraz proseminaria (III rok) wymagają indywidualnej rejestracji przez USOSweb. Studenci IV roku (cykl 2006/2007) rejestrują się na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne. Jako jedyni (na zajęcia obowiązkowe) przechodzą trójetapową rejestrację z przydziałem do grup. Pozostałych studentów obowiązuje (zgodnie z harmonogramem) rejestracja jednoetapowa na wybrane przedmioty (instrukcja poniżej). Należy pamiętać, że decydując się na dany przedmiot należy go bezwzględnie zaliczyć. W przypadku rezygnacji (możliwa po pierwszych zajęciach) należy się obowiązkowo wyrejestrować (wstępny terminy rejestrowania i wyrejestrowania do 9 października br.). Niezaliczenie wybranego przedmiotu obowiązkowego niesie za sobą konsekwencję niezaliczenia roku. Niezaliczenie wybranych przedmiotów fakultatywnych skutkuje niezaliczeniem obowiązkowych godzin fakultatywnych.

Opisy przedmiotów można znaleźć na stronach ILP, IJP

Rejestracja do grup - IV rok więcej »

Rejestrajca na wykłady fakultatywne, konwersatoria (I, II, III i IV rok), proseminaria (III rok), seminaria magisterskie (IV rok ) więcej »

Harmonogram rejestracji więcej »

Wszystkie informacje na stronie internetowej www2.polon.uw.edu.pl/sts/