Informacja dotycząca rejestracji w cyklu 2006L (semestr letni roku akad. 2006/2007)

W semestrze letnim odbędzie się rejestracja na niektóre zajęcia. Rejestracja obejmie wyłącznie przedmioty rozpoczynające się od semestru letniego takie jak: wykłady fakultatywne, konwersatoria, przedmioty uzupełniające, przedmioty specjalizacji nauczycielskiej i medialnej. Rejestracja nie obejmie przedmiotów całorocznych (wyjątek: wykład z teorii literatury dla III roku będzie miał oddzielną rejestrację na sem. let.). Przedmioty obowiązkowe zostaną przypisane studentom automatycznie. Należy pamiętać, że decydując się na dany przedmiot należy go bezwzględnie zaliczyć. W przypadku rezygnacji (możliwa po pierwszych zajęciach) należy się obowiązkowo wyrejestrować.

Harmonogram rejestracji więcej »

Instrukcja do rejestracji więcej »

Wszystkie informacje na stronie internetowej www2.polon.uw.edu.pl/sts/