Zapisy internetowe na zajęcia IV roku filologii polskiej - studia dzienne wszystkie specjalności

(literaturoznawczo-językoznawcza DM-FP-POL, literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej DM-FP-CYW)

Zapisy dotyczą następujących zajęć Obydwa w/w przedmioty są obowiązkowe!!!

Rejestracja możliwa jest wyłącznie poprzez stronę internetową https://usosweb.dak.uw.edu.pl/

Rejestracja odbywa się w trzech etapach: I etap - rejestracja na przedmiot, II etap - rejestracja do grupy zajęciowej, III etap - “giełda”

Etap I - Rejestracja na przedmioty
Termin: od 21 czerwca godz. 3.00 do 18 września godz. 2.00
Rejestracja “krok po kroku”

ETAP II - Rejestracja do grup zajęciowych
Termin: od 19 września godz. 3.00 do 27 września godz. 2.00


Rejestracja “krok po kroku”Słownik symboli: