Harmonogram rejestracji internetowej (2007L)


Rejestracja jednoetapowa bezpośrednia - KONWERSATORIA
Rejestracja na konwersatoria dla filologii polskiej - stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-K-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 11 grudnia godz. 17.00 do 31 grudnia godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie
Termin:od 12 lutego godz. 17.00 do 10 marca godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie - rejestracja uzupełniająca

Rejestracja jednoetapowa bezpośrednia - PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
Rejestracja na przedmioty uzupełniające dla filologii polskiej - stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-U-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 11 grudnia godz. 17.00 do 31 grudnia godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie
Termin:od 12 lutego godz. 17.00 do 10 marca godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie - rejestracja uzupełniająca

Rejestracja jednoetapowa bezpośrednia - na WOK II (obowiązkowa dla IV roku - tylko dla osób, dla których zabrakło miejsc w sem. zim.)
Rejestracja na WOK II dla IV roku filologii polskiej - stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-W-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 11 grudnia godz. 17.00 do 31 grudnia godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie
Termin:od 12 lutego godz. 17.00 do 10 marca godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie - rejestracja uzupełniająca

Rejestracja jednoetapowa bezpośrednia - na wykład HLP-współczesna (obowiązkowa dla studetów III roku przystępujących do egz. licencjackiego)
Rejestracja na wykład HLP-współczesna - III rok (licencjat) stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-W-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 11 grudnia godz. 17.00 do 31 grudnia godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie
Termin:od 12 lutego godz. 17.00 do 10 marca godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie - rejestracja uzupełniająca

Rejestracja na ZAJĘCIA SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH
Rejestracja na przedmioty spec. “nauczycielskiej” dla fil. pol. - stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-N-DM
-wykaz na stronie USOSweb;
Rejestracja na spec. “edytorsko-wydawniczą” dla fil. pol. - stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-E-DM
-Brak rejestracji internetowej
Rejestracja na spec. “filologia dla mediów” dla fil. pol. - stacjonarne i wieczorowe:3000-2007L-M-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 11 grudnia godz. 17.00 do 31 grudnia godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie
Termin:od 12 lutego godz. 17.00 do 10 marca godz. 16.00rejestrowanie i wyrejestrowywanie - rejestracja uzupełniająca


UWAGA! W rejestracji bezpośredniej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ; nie ma możliwości dokonania rejestracji przy przekroczonym limicie miejsc.