Harmonogram rejestracji internetowej (2006Z)

Rejestracja trójetapowa dla IV roku - ćwiczenia:
Rejestracja trójetapowa dla IV roku - ćwiczenia:
Rejestracji dla IV roku filologii polskiej - dzienne:3000-2006-DM4
-Historia literatury współczesnej:3001-1114LW
-Historia języka polskiego:3003-1114HJ
Terminy:I etap: od 21 czerwca godz. 3.00 do 18 września godz. 2.00
II etap: od 19 września godz. 3.00 do 27 września godz. 2.00
III etap: od 28 września godz. 3.00 do 9 października godz. 2.00

Rejestracja jednoetapowa dla I, II, III, IV roku studiów - wykłady fakultatywne:
Rejestracja dla I roku filologii polskiej - fakultatywne - dzienne:3000-2006-F-DM1
-Wiedza o kulturze:3002-1141AK
-Historia literatury staropolskiej:3001-1141LS
-Historia Filozofii:3501-1141HF
-Kultura języka polskiego:3003-1141KJ
Rejestracja dla II roku filologii polskiej - fakultatywne - dzienne:3000-2006-F-DM2
-Gramatyka opisowa języka polskiego:3003-1142GO
-Historia literatury romantyzmu:3001-1142LR
Rejestracja dla III roku filologii polskiej - fakultatywne - dzienne:3000-2006-F-DM3
-Historia literatury po 1864:3001-1143LP
-Gramatyka historyczna języka polskiego:3003-1143GH
Rejestracja dla IV roku filologii polskiej - fakultatywne - dzienne:3000-2006-F-DM4
-Historia języka polskiego:3003-1144HJ
Termin:od 19 września godz. 3.00 do 9 października do 2.00

Rejestracja jednoetapowa dla III roku - proseminaria
Rejestracja na proseminaria dla III roku fil. pol. - dzienne :3000-2006-P-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 19 września godz. 3.00 do 9 października do 2.00

Rejestracja jednoetapowa dla IV roku - seminaria magisterskie
Rejestracja na seminaria mag. dla IV roku fil. pol. - dzienne:3000-2006-S-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 19 września godz. 3.00 do 9 października do 2.00

Rejestracja jednoetapowa dla I, II, III, IV roku - konwersatoria*
Rejestracja na konwersatoria dla filologii polskiej - dzienne:3000-2006-K-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Termin:od 19 września godz. 3.00 do 9 października do 2.00

Rejestracja na zajęcia specjalizacji zawodowych*
Rejestracja na spec. “nauczycielską” dla fil. pol. - dzienne:3000-2006-N-DM
-wykaz na stronie USOSweb
Rejestracja na spec. “edytorsko-wydawniczą” dla fil. pol. - dzienne:3000-2006-E-DM
-Brak rejestracji internetowej
Rejestracja na spec. “filologia dla mediów” dla fil. pol. - dzienne:3000-2006-M-DM
-Brak rejestracji internetowej
Termin:od 19 września godz. 3.00 do 9 października do 2.00

* rejestracja może ulec modyfikacji