Rejestracja “krok po kroku”

Ostateczny wykaz grup zostanie ogłoszony po zakończeniu III etapu rejestracji “giełdy”.