Instrukcja do rejestracji jednoetapowej na wykłady fakultatywne, proseminaria, seminaria magisterskie, konwersatoria oraz przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla I, II, III i IV roku filologii polskiej - studia dzienne wszystkie specjalności (literaturoznawczo-językoznawcza DM-FP-POL, literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej DM-FP-CYW, logopedia DM-FP-LOG)

Termin:od 19 września godz. 3.00 do 9 października do 2.00

Rejestracja “krok po kroku”

Słownik symboli: